półokrągły

półokrągły
• half-round

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • półokrągły — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} uformowany w półokrąg, mający kształt półokręgu; półkolisty : {{/stl 7}}{{stl 10}}Półokrągłe okno. Półokrągła wieża. Półokrągły plac. Półokrągły kołnierz. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • półokrągły — «mający kształt półokręgu, półkola; łukowato wygięty, z jednej strony zaokrąglony» Półokrągła scena. Półokrągłe zakole rzeki. Półokrągłe sklepienie. Półokrągłe wieko szkatułki …   Słownik języka polskiego

 • kolisty — «mający kształt koła lub kształt zbliżony do koła; okrągły, półokrągły» Kolisty klomb. Koliste ruchy …   Słownik języka polskiego

 • podkowiasty — «mający kształt podkowy; półkolisty, półokrągły» Podkowiasty łuk, magnes …   Słownik języka polskiego

 • półkolisty — «mający kształt połowy obwodu koła, mający przekrój w kształcie połowy powierzchni koła; półokrągły» Półkoliste okno, sklepienie. Półkolista ścieżka …   Słownik języka polskiego

 • półokrągło — przysłów. od półokrągły Półokrągło zakończone okna. Klapy żakietu wykończone półokrągło …   Słownik języka polskiego

 • rotacyjny — «obrotowy, wirujący, ruchomy» Ruch rotacyjny. Scena rotacyjna. Silnik rotacyjny. ∆ druk. Maszyna rotacyjna «maszyna drukarska, w której forma drukowa ma kształt półokrągły i jest osadzona na walcu obracającym się dookoła swej osi» …   Słownik języka polskiego

 • kolisty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zbliżony kształtem do koła; okrągły, półokrągły : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kolista baszta. Kolisty klomb. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • łęk — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} część siodła (częściej przednia) wygięta ku górze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Siodło z ozdobnym łękiem. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • półkolisty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający kształt lub przekrój w kształcie półkola; półokrągły : {{/stl 7}}{{stl 10}}Półkolisty otwór w murze. Półkoliste sklepienie. Półkolisty zakręt rzeki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • półokrągło — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł.{{/stl 8}}{{stl 7}}, od przym. półokrągły: Obciąć komuś włosy na półokrągło. Półokrągło zakończone sklepienie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”